Данъчно и финансово право

"Magna et veritas, et praevalebit"

Няма нищо по-висше от истината и тя ще възтържествува

Данъчно и финансово право

Професионална квалификация и дългогодишен опит в областта на данъчното право на адвокат Нели Вълчева ще Ви осигури защита на интересите във връзка с данъчното облагане.

Консултации за данъчно планиране на дейността на физически лица, търговски дружества и сдружения;

Оптимизиране на данъци;

Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на юридически лица и бизнес инвеститори;

Правно съдействие при подписване на банкови договории;

Правно съдействие на кредитополучатели в процеса на предоставяне на банкови кредити;

Представителство пред НАП, НОИ, НЗОК; Данъчна защита пред НАП;

Обжалване на Данъчни ревизионни актове; Процесуално представителство пред съд по данъчни дела;

Консултации на фирми по регистрация и регистрирани по ЗДДС;

Консултира по въпроси, свързани с дължимостта на местни данъци и такси, които възникват в хода на осъществяването на инвестиционни проекти в Република България, в това число предоставя консултации във връзка с данъците върху недвижимите имоти, данъците при придобиването на имущества, таксите за битови отпадъци;

Оспорване на административни актове по административен ред, касационно производство, оспорване на общи и нормативни административни актове Представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред административни органи;

Обжалване на наказателни постановления; Обжалване на административни актове;