Практики

"Magna et veritas, et praevalebit"

Няма нищо по-висше от истината и тя ще възтържествува

Практики

 

Търговско и Корпоративно право:

Регистрация на търговски дружества – изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата;

Научи още
 

Данъчно и финансово право

Професионална квалификация и дългогодишен опит в областта. Aдвокат Нели Вълчева ще Ви осигури защита на интересите, както и във воденето на данъчни дела.

Научи още
 

Вещно и Облигационно право

Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти; Сделки с недвижими имоти, подготовка на документите по сделката, представителство пред нотариус, договори за наем;

Научи още