За мен

"Magna et veritas, et praevalebit"

Няма нищо по-висше от истината и тя ще възтържествува

За мен

АДВОКАТ НЕЛИ ВЪЛЧЕВА е практикуващ адвокат, вписан в Адвокатска Колегия – гр. Варна. Завършила ВСУ „Черноризец Храбър“ с квалификация- Магистър по Право и Диплома за образователен ценз- Европейски формуляр; Придобила юридическа правоспособност през 2005 год. в Министерство на правосъдието на Р. България; Положила изпит пред Висш Адвокатски съвет съобразно Закона за Адвокатурата през 2011 год. и вписана през 2012 год. в Адвокатска колегия- гр. Варна като действащ Адвокат; Завършила Икономически Университет- гр. Варна с квалификация- Магистър по Икономика- и Диплома за образователен ценз- Европейски формуляр;

Притежава Сертификати за участие по квалификационни семинари на теми свързани с:

  • Капиталови търговски дружества и търговски сделки;
  • Наредба – Н-18 от 2006 год. за регистриране и отчитане на фискални устроиства в търговските обекти, изисквания към софтуери за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин;
  • Новият Европейски регламент за защита на личните данни (ЕК 2016/679- GDPR);
  • Ежегодни обучения съобразно промените в данъчното законодателство;
  • Вътрешен одитор съгласно БДС EN ISO 9001:2015, Системи за управление на качеството“ и БДС EN ISO 19011:2011 „Указания за извършване на одит на системи за управление“- ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ.

Предоставя правна помощ, съдействие, процесуално представителство и защита в полза на различни лица и организационни структури. Притежава богат юридически опит в различни области на правото.

адвокат Нели Вълчева

"Da mihi factum, dabo tibi ius"

Дай ми фактите и ще ти дам правото

Области на специлизация

 

Търговско и Корпоративно право:

Регистрация на търговски дружества – изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата;

Научи още
 

Данъчно и финансово право

Професионална квалификация и дългогодишен опит в областта. Aдвокат Нели Вълчева ще Ви осигури защита на интересите, както и във воденето на данъчни дела.

Научи още
 

Вещно и Облигационно право

Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти; Сделки с недвижими имоти, подготовка на документите по сделката, представителство пред нотариус, договори за наем;

Научи още