Вещно и облигационно право

"Magna et veritas, et praevalebit"

Няма нищо по-висше от истината и тя ще възтържествува

Вещно и облигационно право

Изготвяне на предварителни и договори за покупко-продажба на недвижими имоти;

Сделки с недвижими имоти – проучване и правен анализ, консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; консултации и съдействие при покупка на недвижим имот чрез отпускане на ипотечен кредит; обстойно проучване на имота;

Подготовка на документите по сделката от съответните институции;

Представителство пред Нотариус;

Съдействие при извършване на Обстоятелствени проверки;

Консултации относно тълкуването, изпълнението или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;

Договори за наем и управление на недвижими имоти;

Изготвяне на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;